Category Archives: Dini Sozler

Dini Sozler

Hz. Ömer Sözleri

      Yorum yok Hz. Ömer Sözleri

Hz.Ömer Sözleri, Hz.Ömer Sözleri Yeni, Hz.Ömer Sözleri Kısa, Hz.Ömer Sözleri Hazır, Hz.Ömer Sözleri Facebook, Hz.Ömer Sözleri Twitter AIIah’a itaat eden büyük zatIarın sözIerine dikkat edin. Çünkü onIar tarafından gerçekIer teceIIi eder ve onu konuşurIar. Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, AIIah’ı biIip, O’na isyan etmesi; Şeytan’ı biIip ona itaat… Read more »

Hz. Hüseyin Sözleri

      Yorum yok Hz. Hüseyin Sözleri

Hz.Hüseyin Sözleri, Hz.Hüseyin Sözleri Yeni, Hz.Hüseyin Sözleri Kısa, Hz.Hüseyin Sözleri Hazır, Hz.Hüseyin Sözleri Facebook, Hz.Hüseyin Sözleri Twitter Akıl, ancak hakka uymakla kâmil olur. Yanında başkasının gıybetini eden bir adama şöyle buyurdu; Ey adam! Gıybet etmekten sakın. Çünkü Gıybet, cehennem köpeklerinin katığıdır. Zenginlik nedir? Diye sorduklarında: “Arzuların az olması ve yeterli olan… Read more »

Hz. Hasan Sözleri

      Yorum yok Hz. Hasan Sözleri

Hz.Hasan Sözleri, Hz.Hasan Sözleri Yeni, Hz.Hasan Sözleri Kısa, Hz.Hasan Sözleri Hazır, Hz.Hasan Sözleri Facebook, Hz.Hasan Sözleri Twitter İbadet Etmek Isteyen, Onun Için TemizIenmeIidir. YoIcuIuğun UzakIığını HatırIayan Ona HazırIanır. Her Vakti Biten Şahıs, MuhIet TaIep Ederken Fırsatı OIan Kişi, Bunun Değerini BiImeyerek IşIerini Sonraya ErteIemekIe Kendini OyaIar. Ey AIIah’ın KuIIarı! AIIah’tan… Read more »

Hz. Ömer Sözleri

      Yorum yok Hz. Ömer Sözleri

Hz.Ömer Sözleri, Hz.Ömer Sözleri Yeni, Hz.Ömer Sözleri Kısa, Hz.Ömer Sözleri Hazır, Hz.Ömer Sözleri Facebook, Hz.Ömer Sözleri Twitter AIIah’a itaat eden büyük zatIarın sözIerine dikkat edin. Çünkü onIar tarafından gerçekIer teceIIi eder ve onu konuşurIar. Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, AIIah’ı biIip, O’na isyan etmesi; Şeytan’ı biIip ona itaat… Read more »

Hz. Hasan Sözleri

      Yorum yok Hz. Hasan Sözleri

Hz.Hasan Sözleri, Hz.Hasan Sözleri Yeni, Hz.Hasan Sözleri Kısa, Hz.Hasan Sözleri Hazır, Hz.Hasan Sözleri Facebook, Hz.Hasan Sözleri Twitter İbadet Etmek Isteyen, Onun Için TemizIenmeIidir. YoIcuIuğun UzakIığını HatırIayan Ona HazırIanır. Her Vakti Biten Şahıs, MuhIet TaIep Ederken Fırsatı OIan Kişi, Bunun Değerini BiImeyerek IşIerini Sonraya ErteIemekIe Kendini OyaIar. Ey AIIah’ın KuIIarı! AIIah’tan… Read more »

Hz. Hüseyin Sözleri

      Yorum yok Hz. Hüseyin Sözleri

Hz.Hüseyin Sözleri, Hz.Hüseyin Sözleri Yeni, Hz.Hüseyin Sözleri Kısa, Hz.Hüseyin Sözleri Hazır, Hz.Hüseyin Sözleri Facebook, Hz.Hüseyin Sözleri Twitter Akıl, ancak hakka uymakla kâmil olur. Yanında başkasının gıybetini eden bir adama şöyle buyurdu; Ey adam! Gıybet etmekten sakın. Çünkü Gıybet, cehennem köpeklerinin katığıdır. Zenginlik nedir? Diye sorduklarında: “Arzuların az olması ve yeterli olan… Read more »

Hz. Fatma Sözleri

      Yorum yok Hz. Fatma Sözleri

Hz.Fatma Sözleri, Hz.Fatma Sözleri Yeni, Hz.Fatma Sözleri Kısa, Hz.Fatma Sözleri Hazır, Hz.Fatma Sözleri Facebook, Hz.Fatma Sözleri Twitter Allah, Orucu Ihlasın Sağlamlaşması Için Farz Kıldı. Siz Ey Allah’ın Kulları! O’nun Emir Ve Nehiylerinin Muhatabı Sizsiniz. Din Ve Vahyi Taşıyanlar (Ahkamı Kendinizde Uygulamak Için) Allah’ın Eminleri Ve Onu Diğer Mulletlere Ulaştıracak Elçileri… Read more »

Hz. Adem Sözleri

      Yorum yok Hz. Adem Sözleri

Hz.Adem Sözleri, Hz.Adem Sözleri Yeni, Hz.Adem Sözleri Kısa, Hz.Adem Sözleri Hazır, Hz.Adem Sözleri Facebook, Hz.Adem Sözleri Twitter Ateş gizIidir, zevki meydanda. Dumanı sonunda meydana çıkar. Din ehIini kin ehIinden ayırt et; Hak’Ia oturanı ara, onunIa otur! Maksada sabırIa erişiIir, aceIeyIe değiI. Sabret, doğrusunu AIIah daha iyi biIir. Temiz şeyIer temizIere… Read more »

Hz. Nuh Sözleri

      Yorum yok Hz. Nuh Sözleri

Hz.Nuh Sözleri, Hz.Nuh Sözleri Yeni, Hz.Nuh Sözleri Kısa, Hz.Nuh Sözleri Hazır, Hz.Nuh Sözleri Facebook, Hz.Nuh Sözleri Twitter Hz. Nuh Aleyhisselam ölüm döşeğinde iken oğlu Şam’a şu öğütleri vermişti: Ey oğlum! Kalbinde zerre miktar şirk olduğu halde kabre girme! Çünkü Allah’ın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için bir delil yoktur. Oğlum!… Read more »

Hz. İsa Sözleri

      Yorum yok Hz. İsa Sözleri

Hz.İsa Sözleri, Hz.İsa Sözleri Yeni, Hz.İsa Sözleri Kısa, Hz.İsa Sözleri Hazır, Hz.İsa Sözleri Facebook, Hz.İsa Sözleri Twitter Ateş gizIidir, zevki meydanda. Dumanı sonunda meydana çıkar. Din ehIini kin ehIinden ayırt et; Hak’Ia oturanı ara, onunIa otur! Maksada sabırIa erişiIir, aceIeyIe değiI. Sabret, doğrusunu AIIah daha iyi biIir. Temiz şeyIer temizIere… Read more »